O PRODAJNOM MJESTU

O prodajnom mjestu VidiOvo.eu

Vlasnik Internet domene:

Chupi Lupi d.o.o., agencija za promidžbu

Zvonimirova 20a

51000 Rijeka

Adresa elektroničke pošte:
info@chupilupi.hr

 


Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Rijeka, Tt-16/6509-8, MBS:040264787

Račun u Erste banka d.d.
IBANHR5524020061100947971
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave društva: Sanjin Kurević
Matični broj: 080944731
Porezni broj/OIB: 52153109053